Pasakiskosvestuves.lt taisyklės

 1. Naudodamiesi pasakiskosvestuves.lt interneto svetainės paslaugomis, reiškia esate perskaitęs, susipažinęs ir sutinkate su portalo taisyklėmis.
 2. Naudodamiesi portalu, bet kokiu būdu ir forma, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei nesutinkate, tuomet neturite teisės naudotis pasakoskosvestuves.lt portalu.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Portalo savininkas neatsako, jei prekių ir/ar paslaugų teikėjas, teikia netinkamas ar nekokybiškas prekes/paslaugas.
 2. Portalo lankytojai ir prekių/paslaugų teikėjai įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų teisių, įskaitant kitų autorių teises. Jeigu ryšium su perduodama medžiaga, tretieji asmenys pareikš kokias nors pretenzijas ar reikalavimus (dėl autoriaus teisių pažeidimo ir kt.), medžiagą perdavęs fizinis/juridinis asmuo privalo atlyginti nukentėjusiems asmenims visus dėl to turėtus nuostolius.
 3. Draudžiama kopijuoti ir kitaip naudoti pasakiskosvestuves.lt portale esančią bet kokią informaciją, be raštiško sutikimo.

ATSILIEPIMAI

Pasakiškos vestuvės kataloge gali fiziniai ar juridiniai asmenys parašyti atsiliepimą apie gautas prekes ar paslaugas, įvertinti žvaigždutėmis, parašyti komentarą bei įkelti vieną nuotrauką.

Atsiliepimai tvirtinami atitinkantys šiuos keliamus reikalavimus:

 1. Siekiame, kad atsiliepimai būtų naudingi būsimiems jaunavedžiams, todėl tekste privaloma trumpai aprašyti bendrą vertinimą ar labiausiai įsimintinus momentus. Tekstai, kurie nieko konkretaus nėra pasakoma (pvz. super, man patiko ir pan.) nebus tvirtinami. Prašome aprašymo skiltyje aprašyti plačiau situaciją: kokia paslauga buvo suteikta, ar sklandžiai vyko užsakymo procesas, kas labiausiai įsiminė, kodėl rekomenduotų kitiems ir pan.
 2. Būtina nurodyti teisingą el. pašto adresą:
  1. Jei atsiliepimas neatitinka vienokių ar kitokių patvirtinimui keliamų kriterijų, tuomet el. paštu susisieksime ir paprašysime patikslinti informaciją. Gavę patikslintą informaciją, atnaujintas atsiliepimas bus aktyvuotas kataloge.
  2. Po tinkamai užpildyto atsiliepimo, bus rašomas padėkos el. laiškas ir jei bus gautas atsakymas jog toks el. paštas neegzistuoja, tuomet atsiliepimas nebus patvirtintas.
  3. Jei bus pateiktas neigiamas atsiliepimas, tuomet el. paštu susisieksime siekdami plačiau išsiaiškinti situaciją ir tik nepavykus tinkamai išspręsti situacijos su paslaugos teikėju ar prekės pardavėju, tuomet bus paskelbtas neigiamas atsiliepimas. Taip siekiame užkirsti kelią piktybiniams neigiamiems atsiliepimams.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kadangi pasakiskosvestuves.lt portalas nuolat yra tobulinamas ir vystomas, todėl siekiant užtikrinti patogesnį ir saugesnį naudojimąsi Pasakiškos vestuvės įkūrėjai turi teisę vienašališkai pakeisti taisykles.
 2. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo pasakoskosvestuves.lt svetainėje dienos.
 3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių likusių Taisyklių.
 4. Nė viena iš šalių nėra finansiškai atsakinga už įsipareigojimo nevykdymą dėl kliūties, kurią sudarytų nepaprastos aplinkybės (karas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, streikai, teisėti ir neteisėti valstybės institucijų veiksmai), ir kurios ji negalėtų numatyti, išvengti ar kuriomis nors priemonėmis ją pašalinti.
 5. Visus ginčus, šalys siekia išspręsti derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybų keliu, ginčas būtų sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis galiojančiais LR įstatymais.
 6. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.