Pasakiskosvestuves.lt taisyklės

 1. Šios taisyklės (toliau – taisyklės) yra sutartis tarp Jūsų (toliau – lankytojas) ir tinklalapio www.pasakiskosvestuves.lt (toliau – svetainė) valdytojo (toliau – svetainės valdytojas).
 2. Užsisakydami paslaugas iš pasakiskosvestuves.lt tinklalapio ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šioms taisyklėmis, jas suprantate ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis taisyklėmis, nesinaudokite šia svetaine, o jei esate prisiregistravęs – panaikinkite savo registraciją.
 3. Svetainės taisyklės gali keistis. Taisyklių pakeitimai bus paskelbiami šiame taisyklių puslapyje. Jeigu po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojatės svetaine, bus laikoma, kad sutinkate su visais taisyklių pakeitimais. Jeigu nesutinkate su pakeistomis taisyklėmis, tuomet privalote nedelsiant nustoti naudotis šia svetaine ir panaikinti savo registraciją.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Naudojimasis šia svetaine yra nemokamas ir šios taisyklės apima visus veiksmus, kuriuos svetainės lankytojas gali atlikti www.pasakiskosvestuves.lt svetainėje, įskaitant, svetainės informacijos skaitymą, peržiūrą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, jei nenurodyta kitaip.

 1. Portalo savininkas neatsako, jei prekių ir/ar paslaugų teikėjas, teikia netinkamas ar nekokybiškas prekes/paslaugas.
 2. Portalo lankytojai ir prekių/paslaugų teikėjai įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų teisių, įskaitant kitų autorių teises. Jeigu ryšium su perduodama medžiaga, tretieji asmenys pareikš kokias nors pretenzijas ar reikalavimus (dėl autoriaus teisių pažeidimo ir kt.), medžiagą perdavęs fizinis/juridinis asmuo privalo atlyginti nukentėjusiems asmenims visus dėl to turėtus nuostolius.
 3. Draudžiama kopijuoti ir kitaip naudoti pasakiskosvestuves.lt portale esančią bet kokią informaciją, be raštiško sutikimo.

Savo nuožiūra portalo administratorius gali atšaukti užsakymą, tačiau įsipareigoja nedelsiant pranešti klientui jo nurodytais kontaktais, nurodydamas atšaukimo priežastį. Jeigu rezervacijos mokestis jau
apmokėtas, susitaria dėl jo grąžinimo.

Paslaugų teikėjai skelbdami informaciją kataloge įsipareigoja:

 • netalpinti melagingos informacijos;
 • netalpinti objekto/paslaugų, kurio(-iomis) Paslaugų gavėjas neturi teisės disponuoti (nuomoti, leisti naudotis tretiesiems asmenims);
 • netalpinti objektų/Paslaugų, kurie (-ios) jau yra užsakytos/rezervuotos ir/arba kurių Paslaugų gavėjas neturi(-ės) galimybės suteikti ir aiškiai supažindinti kitus paslaugų gavėjus (trečiuosius asmenis – vartotojus) su šiomis aplinkybėmis bei paslaugų užsakymų terminais, rezervuotomis datomis ir kt. būtina informacija.

Paslaugų rezervacijos taisyklės

3.1 Jūsų pasirinkta paslauga pilnai rezervuojama tik po paslaugų teikimo sutarties pasirašymo su paslaugų teikėju.
3.4 pasakiskosvestuves.lt nėra atsakingi už nuomos paslaugų teikėjų veiksmus, klaidas, neveikimą, pareiškimus, garantijas, pažeidimus ar aplaidumą, taip pat už minėtų veiksmų sukeltus asmenų sužalojimus, mirtį, žalą turtui arba kitus nuostolius ar išlaidas. pasakiskosvestuves.lt nėra atsakingi ir negrąžins pinigų dėl bet kokio vėlavimo, atšaukimo streiko atvejais arba susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms, jeigu visos šios aplinkybės nebus tiesiogiai pavaldžios pasakiskosvestuves.lt.
pasakiskosvestuves.lt neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, turėtas išlaidas ar negautas pajamas, susijusiais su šiame tinklalapyje esančios informacijos naudojimu. Puslapyje esančią
ar per jį atsisiųstą informaciją Jūs naudojate savo paties nuožiūra ir rizika pasakiskosvestuves.lt užtikrina, kad tinklalapis veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai ir (ar) defektai bus nedelsiant šalinami.

ATSILIEPIMAI

Pasakiškos vestuvės kataloge gali fiziniai ar juridiniai asmenys parašyti atsiliepimą apie gautas prekes ar paslaugas, įvertinti žvaigždutėmis, parašyti komentarą bei įkelti vieną nuotrauką.

Atsiliepimai tvirtinami atitinkantys šiuos keliamus reikalavimus:

 1. Siekiame, kad atsiliepimai būtų naudingi būsimiems jaunavedžiams, todėl tekste privaloma trumpai aprašyti bendrą vertinimą ar labiausiai įsimintinus momentus. Tekstai, kurie nieko konkretaus nepasako (pvz. super, man patiko ir pan.) nebus tvirtinami. Prašome aprašymo skiltyje aprašyti plačiau situaciją: kokia paslauga buvo suteikta, ar sklandžiai vyko užsakymo procesas, kas labiausiai įsiminė, kodėl rekomenduotų kitiems ir pan.
 2. Būtina nurodyti teisingą el. pašto adresą:
  • Jei atsiliepimas neatitinka vienokių ar kitokių patvirtinimui keliamų kriterijų, tuomet el. paštu susisieksime ir paprašysime patikslinti informaciją. Gavę patikslintą informaciją, atnaujintas atsiliepimas bus aktyvuotas kataloge.
  • Po tinkamai užpildyto atsiliepimo, bus rašomas padėkos el. laiškas ir jei bus gautas atsakymas jog toks el. paštas neegzistuoja, tuomet atsiliepimas nebus patvirtintas.
  • Jei bus pateiktas neigiamas atsiliepimas, tuomet el. paštu susisieksime siekdami plačiau išsiaiškinti situaciją ir tik nepavykus tinkamai išspręsti situacijos su paslaugos teikėju ar prekės pardavėju, tuomet bus paskelbtas neigiamas atsiliepimas. Taip siekiame užkirsti kelią piktybiniams ir melagingiems neigiamiems atsiliepimams.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kadangi pasakiskosvestuves.lt portalas nuolat yra tobulinamas ir vystomas, todėl siekiant užtikrinti patogesnį ir saugesnį naudojimąsi Pasakiškos vestuvės įkūrėjai turi teisę vienašališkai pakeisti taisykles.
 2. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo pasakoskosvestuves.lt svetainėje dienos.
 3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių likusių Taisyklių.
 4. Nė viena iš šalių nėra finansiškai atsakinga už įsipareigojimo nevykdymą dėl kliūties, kurią sudarytų nepaprastos aplinkybės (karas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, streikai, teisėti ir neteisėti valstybės institucijų veiksmai), ir kurios ji negalėtų numatyti, išvengti ar kuriomis nors priemonėmis ją pašalinti.
 5. Visus ginčus, šalys siekia išspręsti derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybų keliu, ginčas būtų sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis galiojančiais LR įstatymais.
 6. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.