Įkelk skelbimą į Pasakiškos vestuvės paslaugų/prekių katalogą!

Pasirinkę skelbimo iškėlimo paslaugą prisidedate prie Pasakiškos vestuvės projekto vystymo.

Pasirink paslaugą

Įkelkite skelbimą nemokamai arba pasirinkite skelbimo įkėlimą su jo iškėlimo paslauga, taip prisidėsite prie šio portalo plėtojimo.

Užpildyk formą

Užpildykite kuo išsamiau visus skelbimo formos laukelius, kad būsimi jaunavedžiai norėtų su jumis susisiekti bei užsakyti Jūsų paslaugas ar įsigyti siūlomas prekes.

Skelbimo patvirtinimas

Siekiame, kad vestuvių katalogas būtų kokybiškas ir naudingas būsimiems jaunavedžiams, todėl visus skelbimus peržiūrime per 1-2 darbo dienas.

Atkreipiame dėmesį, kad ir kokiu būdu bus įkelta Jūsų pateikta informacija į katalogą, sutinkate su portalo Pasakiškos vestuvės taisyklėmis. Taip pat, patvirtinate, kad pateikta informacija, bet kokiu pavidalu, nepažeidžia autoriaus teisių ir kitų asmenų interesų ir sutinkate gauti naujienas bei kitą informaciją iš Pasakiškos vestuvės portalo administracijos.

Rekomendacijos skelbimo užpildymui >>